A térd artikulisa. Aromán nyelv


a térd artikulisa

A hónap dokumentuma Már Somogy vármegye Sajnos az iratok pusztulása miatt a somogyi szőlőhegyek történetét hordozó források kutatását a a térd artikulisa A szőlőhegyi életet, a szőlő- és bortermelés rendjét, a szőlőhegyen való viselkedés közösségi normáit rögzítő legfontosabb dokumentum a hegytörvény, korabeli szóhasználattal élve artikulus.

Somogy vármegye legkorábbi fellelt artikulusa ből származik, és Kaposvár szőlőhegyére vonatkozik.

a térd artikulisa

Somogy vármegye — a szomszédos vármegyékhez hasonlóan — saját megyei artikulust készített ban. Ezt követően a vármegyéhez hegytörvényért folyamodó községek a megyei hegytörvény települési változatát kapták meg nevük és egyéb speciális adataik aktualizált változatával.

a térd artikulisa

A részben közlésre kerülő, a Széchényiek birtokába tartozó Csokonya artikulusa ből való, így a Csokonyai hegy életét szabályozó hegytörvény is a megyei rendelkezés tartalmával egyezik meg. A 26 pontos megyei artikulus ig kőnyomatos formában két kiadást is megért.

a térd artikulisa

A csokonyai hegytörvény negyedrét méretű, füzetformába kötött — a jelentős helyesírási eltérésektől eltekintve — kézírásos másolata Somogy vármegye A másolatban, feltehetően valamely későbbi időben, még két kéz tett javításokat a szövegen.

A hegytörvény előkerülésének történeti körülményei is újabb adatokkal gazdagították a kutatást. Egy-egy rendtartás esetében források hiányában nem tudható, hogy mennyire használták azt, átmentek-e a gyakorlatba a hegytörvényekben megfogalmazott rendszabályok.

a térd artikulisa

A csokonyai A hegybíró aláírásával beküldött kérvényben a régiségre hivatkozva kérnek új hegytörvényt a csokonyai szőlőbirtokosok. A másolatban is látható A hegytörvény fontosságát hangsúlyozza az is, hogy a rend fenntartása érdekében a régi elrongyolt helyébe a birtokos közösség tagjai fontosnak érezték újjal, használhatóval rendelkezni.

a térd artikulisa

A kérelem sorsáról többet sajnos nem tudunk, valószínűsíthetjük, hogy a csokonyai szőlőhegyi gazdák egy kőnyomatos megyei példányt kaptak az Az Budapest,